تونل پیش گرمایش، خشکن ،سرمایش و ......

طراحی وساخت انواع کانوایرباقابلیت نصب تونل های گرمایشی، خشک کن ، سرمایش

 

 

 

بالا